SYSTEM MB-60

MB-60 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych.

Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 60 mm (ościeżnica), 69 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 60 mm i 60 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu – w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy – w przypadku drzwi. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi.

 

MB-60 / MB-60HI

Profile bazowego systemu MB-60 mają budowę 3-komorową i przegrodę termiczną
typu “omega”. System posiada także wersję o podwyższonej izolacyjności termicznej
MB-60HI, uzyskanej dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów izolujących wewnątrz
kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej.

 

MB-60US / MB-60US HI

Okna wykonane z elementów tego systemu posiadają skrzydła niewidoczne
od strony zewnętrznej zabudowy. W szeregu sąsiadujących ze sobą okien stałych
i otwieranych niemożliwe jest rozróżnienie położenia tych pól.

 

MB-60 PIVOT

System MB-60 Pivot służy do wykonywania okien obrotowych o poziomej
lub pionowej osi obrotu. Zawiasy pozwalają na obrót skrzydła o kąt od 0º do 180º.
Zaletą okien MB-60 Pivot są duże dopuszczalne gabaryty i ciężary konstrukcji

miniaturka stolarka aluminiowa