Program Czyste Powietrze

logo czyste powietrzePoprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Skorzystaj z dofinansowania inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze i zyskaj od 40 do 100% zwrotu inwestycji!

Praktyczne rozwiązania pokazują, że przeprowadzenie częściowej termomodernizacji zmniejsza zużycie energii niezbędnej do ogrzania budynku nawet o połowę. Natomiast wykonanie kompleksowej termomodernizacji pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet poniżej 100 kWh/m2 rocznie.
Kto może otrzymać dofinansowanie:

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

3 grupy beneficjentów:

1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł – możliwe dofinansowanie do 66 tys. zł,
2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 99 tys. zł
3. Uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 135 tys. zł.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację można składać od 2018 do końca 2027 roku, dopłaty będą wypłacane do 30.09.2029 roku.

 

W jaki sposób złożyć wniosek?

1. Przez internet. W tym celu powinien on wygenerować i wypełnić wniosek, a następnie podpisać go za pomocą podpisu zaufanego lub kwalifikowanego. Do wniosku należy również dodać wymagane załączniki w formie podpisanych skanów.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

2. Na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla województwa, w którym znajduje się dany dom. W tym celu musi on za pośrednictwem portalu pobrać wniosek, wypełnić go i podpisać, a następnie dostarczyć w formie papierowej do filii WFOŚiGW.
https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/dokumenty_od_15-02-2021/2a.pdf

3. Wnioski o dofinansowanie na ocieplenie domu nadal składać można metodą tradycyjną, dostarczając dokument oraz niezbędne załączniki wyłącznie w formie papierowej do siedziby WFOŚiGW w odpowiednim województwie.

 

Jaki zakres prac objęty jest programem?

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Właściciele budynków istniejących mogą otrzymać dotację m. in na:

  • docieplenie przegród budynku
  • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

 

Systemy okienne będące w naszej ofercie, które spełniają kryteria Programu Czyste Powietrze to:

1.) Investline

2.) P-Line

3.) Veka Softline 76

4.) Veka Softline 82